De Verbinding


De werkwijze


Aanmelding


U kunt bij mij met uw hulpvraag zondermeer terecht. Een verwijsbrief van de huisarts is niet noodzakelijk. Een aanmelding kan telefonisch, per email of via het contactformulier. De gegevens vindt u op de contactpagina.


Mochten uw vragen en/of problemen samenhangen met psychiatrische of verslavingsproblematiek, dan verwijst DE VERBINDING u door naar gerelateerde hulpverleningsinstanties.


Intake


Een intake omvat één of twee persoonlijke gesprekken. Tijdens dit gesprek formuleren we de hulpvraag en de doelen en maken we een inschatting van het aantal gesprekken, zodat we gericht te werk kunnen gaan.


Vervolg


De werkwijze is afhankelijk van de problematiek en de mogelijkheden, er wordt gebruik gemaakt van diverse methoden.

Er wordt gekeken naar de invloeden vanuit de levensgeschiedenis in het hier en nu, naar wat helpend is om veranderingen aan te brengen. Naast het bespreken van ervaringen krijgt u ook een aantal doelgerichte opdrachten, om het proces te ondersteunen.


Evaluatie


Tussentijds is er een evaluatiemoment, waarin de reeds gevolgde therapie besproken wordt. Als dit wenselijk blijkt, worden de opgestelde doelen bijgesteld en het aantal therapiegesprekken aangepast.


Mocht u onverhoopt om welke reden dan ook ontevreden zijn, dan hoop ik dat u dit eerst met mij wilt bespreken, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als dit niet lukt of als het te moeilijk voor u is, dan kunt u de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) raadplegen: www.de-nfg.nl. Ik onderwerp me aan de beroepscode en het tuchtrecht van de NFG.


Vertrouwelijkheid


Uiteraard zijn de gesprekken die gevoerd worden vertrouwelijk en houd ik mij aan de regels ter bescherming van uw privacy. Daarbij zijn ook de regels overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de praktijk geïmplementeerd en beschreven in het hier te downloaden Register van Verwerkingsactiviteiten.


De Verbinding is aangesloten bij