De Verbinding

Even voorstellen...


Ik ben Henny,

psychosociaal therapeut en coach. 

Een vrouw met passie voor de mensen om haar heen.

Ik ben gelukkig getrouwd met Henk en ik geniet onder andere van familie en vrienden, goede gesprekken, lange zomeravonden, fiets/wandeltochten en een goed boek. 


Als 17-jarige ben ik gestart in de zorg, om vervolgens een aantal jaren later de stap naar het Social Work te zetten.


Wat we als mens vroeger hebben leren denken, voelen en handelen kan inspirerend zijn, maar wordt soms ook als beperkend of beklemmend ervaren. Dit heeft mij gestimuleerd om me verder te verdiepen in het contextuele gedachtengoed. In 2009 heeft dit geresulteerd in het starten van mijn praktijk DE VERBINDING. In ons leven zijn we verbonden met de ander/Ander.

lazy

Juist omdat een mens niet op zichzelf leeft, kies ik o.a. voor een focus op inzicht in én verbetering van relaties. Als christen laat ik mij hierbij ook inspireren door de Bijbel, dit geeft mij passie om christenen en niet-christenen te helpen naar gezonde, leefbare relaties en persoonlijk herstel.


Ik ervaar het als een voorrecht om in therapeutische processen naast de ander te mogen staan. Om samen te ontdekken welke kwaliteiten/ kwetsbaarheden én mogelijkheden er zijn.


Er is kracht en moed nodig om bij je eigen kwetsbaarheid te komen én om deze vervolgens de ruimte te geven. In dit proces combineer ik mijn analytisch vermogen graag met een toegewijde en respectvolle benadering naar cliënten en eventuele betrokkenen.

Met een brede kennis van de diverse kerkelijke signaturen, kan ik me goed verplaatsen in de belevingswereld van cliënten uit de omgeving van Voorthuizen.


 Opleiding


  • Afgestudeerd als HBO maatschappelijk werker (Social Work)
  • Post-HBO Contextuele Hulpverlening 
  • Masteropleiding Contextuele Hulpverlening
  • Diverse kortdurende opleidingen ter verdieping in methodieken en thema’s 


Ik vind het belangrijk om de kwaliteit van mijn werk te borgen en besteed dan ook veel aandacht aan deskundigheidsbevordering in de vorm van intercollegiale toetsing, d.m.v. intervisie.